Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som driver in fordringar och har laglig rätt att gå in för att mäta ut (beslagta) tillgångar om du inte kan betala skulder. Om du till exempel inte betalar (eller inte har hört av dig och gjort upp en plan för att betala) när du fått ett inkassokrav, går skulden vidare till Kronofogden.

Skulder till staten – som skatter, trängselavgifter och tv-avgifter går efter första påminnelsen direkt till Kronofogden utan att du fått inkassokrav först.

Betalningsanmärkning

Det är inte Kronofogden som ger betalningsanmärkningar – men anmärkningarna är en direkt konsekvens av att Kronofogden har hanterat din skuld via exempelvis ett föreläggande.

En betalningsanmärkning delas ut av kreditupplysningsföretag som UC. En betalningsanmärkning följer med dig i 3 år. Har du blivit beviljad skuldsanering sitter anmärkningen med i 5 år. Under den tiden kan du således få svårt att köpa något på avbetalning, teckna mobilabonnemang, byta bostad och i vissa fall byta jobb.

Läs mer om Kronofogden på kronofogden.se