Om Lindorff

Vårt uppdrag, eller vår mission om man så vill, är att hjälpa alla vi kommer i kontakt med till en bättre ekonomi. Våra kunder vänder sig till oss för att få en bättre ekonomi genom att faktiskt få betalt för de tjänster och produkter de säljer. Våra kunders kunder som kommer i kontakt med oss vill ha hjälp till en bättre ekonomi genom att bli skuldfria – för många kanske den högsta drömmen.

Lindorff har en väldigt tydlig roll i samhället: Som kredithanteringsföretag är vi med och undviker överskuldsättning och på så sätt upprätthåller en fungerande kreditmarknad.

För oss på Lindorff är det lika enkelt som viktigt. Vi finns för att de som kommer i kontakt med oss ska få en bättre ekonomi.

För mer information om Lindorff besök www.lindorff.se