Först behöver du fylla i lite
uppgifter om dig själv

Alla dina svar är givetvis anonyma.

Obligatoriska fält måste fyllas i

    Kön

Ålder

Län

1När betalar du dina räkningar?

Rutinen är sista dagen varje månad.

Direkt när de kommer.

Jag betalar när jag får påminnelsen.

Alltid på lönedagen.

Jag har alla räkningar på autogiro.

I ärlighetens namn brukar jag betala något sent.

2Hur tror du att högre räntor påverkar din ekonomi?

Inte nämnvärt.

Inte alls, jag har inga skulder.

Det blir till att dra ned på annat.

Det kommer att bli mycket tufft

3Har du under senaste två åren tagit lån för att åka på semester?

Nej, jag sparar hellre än att låna.

Ja. Det är viktigt att komma iväg även om jag inte har pengarna.

Nej, min ekonomi är inget hinder för semesterresor.

4Amorterar du på dina lån i dagsläget?

Ja.

Nej, inte alla

Nej.

Jag har inga lån.

5Har du sparat för oförutsedda händelser?

Nej, jag har inte utrymme för att spara.

Ja, det är viktigt för mig.

Nej, det har inte tänkt på

Nej, jag har så jag klarar mig

6Har du under det senaste året fått ett inkassokrav?

Ja, det har hänt.

Ja, det har hänt flera gånger.

Nej, det har jag inte fått.

7Har du någon gång lånat pengar eller tagit krediter för att betala dina räkningar?

Ja, det har dessvärre hänt flera gånger.

Ja, det har faktiskt hänt en gång.

Nej, aldrig.

8Betalar du TV-avgiften?

Ja, alltid.

Nej, det är en räkning som jag prioriterar bort.

Nej, Jag har ingen TV.

9Oroar du dig för din ekonomi?

Nej, jag är noga med att ha kontroll.

Ja, ganska ofta.

Nej, jag brukar ha marginal

Ja, jag mår dåligt när jag tänker på min ekonomi.

Ja, bland.

10Har du under det senaste året fått någon betalningspåminnelse?

Absolut inte, betalar alltid i god tid

Jodå, det har hänt.

Ja, det har hänt flera gånger.

11Har du missat en studieskuldsinbetalning under det senaste året?

Det har hänt.

Faktiskt inte.

Jo, det har hänt flera gånger.

Har inga studieskulder.

12Använder du kreditkort?

(Alltså inte ett betalkort där ditt eget konto belastas)

Ja, jag har ett kreditkort som jag använder endast i nödfall.

Ja, jag har ett som jag använder regelbundet.

Ja, jag har flera som jag använder regelbundet.

Nej, jag har inga kreditkort.

13Har du någon gång tagit ett SMS-/snabblån?

Ja, det har hänt en gång.

Nej, det har inte varit aktuellt.

Såklart, flera gånger.

14Har du under det senaste året haft en skuld som har gått till Kronofogden?

Ja, det har hänt flera gånger.

Ja, det har hänt en gång.

Nej, det har inte hänt.